Toneelvereniging Jong Lonneker is opgericht in 1929 door jongeren uit het buitengebied van Enschede. Dit buitengebied behoorde in die jaren geheel tot de gemeente Lonneker. In 1934 is het platteland rondom Enschede tot Enschede’s grondgebied verklaard, maar de toneelvereniging heeft haar oorspronkelijke naam behouden.

Anno 2016 komen niet alle leden meer uit het buitengebied, alhoewel de meesten wel enige affiniteit hebben met het platteland. Ook het Twents wordt niet meer door iedereen beheerst, zodat de stukken vaak nog maar voor een deel nog in het dialect gespeeld worden.

Toneel was destijds een vreemde cultuur voor plattelanders en pioniers wilden dat daar promoten.

Afgezien van de Tweede Wereldoorlog heeft de vereniging elk jaar een stuk op de planken gezet. Met de komst van de televisie heeft het toneel wel een tijd in een dip gezeten maar tegenwoordig is het toneel weer populairder, en dat is te merken aan het groeiende ledenbestand. De vereniging telt momenteel 30 leden waarvan de leeftijd varieert tussen 20 en 85 jaar. Anno 1970 is er besloten om in plaats van twee voorstellingen te spelen in het jaar, naar ééntje te gaan. Dit omdat de behoefte aan ontspanning die ontstaan was na de oorlog ook af nam. Ook de opkomst van de televisie en de vooruitgang stonden de vereniging redelijk in de weg.